Vergoedingsmogelijkheden voor coaching vanuit jouw werkgever

De meeste werkgevers hebben (jaarlijks) budget voor duurzame inzetbaarheid, persoonlijke ontwikkeling, opleiding of verzuimpreventie. Je hoeft er vaak alleen maar naar te vragen.

Ga de mogelijkheden na bij je HR adviseur

De afdeling Human Resources (HR)/personeelszaken beschikt vaak over een ontwikkel- of opleidingsbudget wat o.a. besteed kan worden aan coaching. Coaching is vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling relatief goedkoop en effectief. Daarom wordt het zeer vaak vergoed en zelfs gestimuleerd door HR managers.

Heb jij nog geen coachbudget aangevraagd?  Je kan altijd een gratis kennismakingsgesprek plannen met mij. Daarin staat ik stil bij je coachvraag en kan je bespreken hoe de aanvraag bij jouw HR adviseur eruit kan zien. Ik maak in overleg met jou tevens een passende offerte voor de HR adviseur waarin duidelijk het nut en doel van de coaching staan vermeld.

Ga de mogelijkheden na bij je leidinggevende of de directeur

Soms gaat niet de HR adviseur over de uitgaven aan persoonlijke ontwikkeling, maar je leidinggevende of de directeur. Ook in dit geval kan je gerust eerst een gratis kennismakingsgesprek plannen met mij, zodat ik je kan helpen met een plan en een offertevoorstel, dat je daarna kunt voorleggen aan de directeur/leidinggevende.

Check je CAO

Vakbonden en werkgevers zien steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. Grote kans dat in jouw CAO een ontwikkel- of opleidingsbudget is opgenomen. Dit bedrag is voor jou gereserveerd door je werkgever. Na overleg met je werkgever kan dit bedrag vrij besteed worden aan coaching of loopbaanbegeleiding. Je kunt jouw CAO online vinden of bij de HR afdeling opvragen. Neem je CAO mee tijdens het kennismakingsgesprek om de mogelijkheden verder te bespreken.


Een aantal voorbeelden van coaching in je CAO vind je bij de volgende werkgevers:

 

  • CAO gemeenten, artikel 8.6: De werknemer krijgt op zijn verzoek na elke periode van 36 maanden loopbaanadvies.
  • CAO Nederlandse universiteiten: Heeft u een dienstverband van minimaal twee jaar bij de universiteit? Dan kunt u gebruikmaken van loopbaanadvies. De universiteit betaalt de kosten voor dit persoonlijke advies. 
  • CAO universitair medische centra, artikel 3.5: De medewerker heeft, indien hij dat wenst, eenmaal per vijf jaar recht op een loopbaanadvies dat wordt uitgebracht door een door de werkgever aan te wijzen interne deskundige. Als wordt besloten een externe deskundige in te schakelen gebeurt dit in overleg met de medewerker.

Vergoeding via PGB

In sommige gevallen bied ik ook begeleiding vanuit de WMO (vergoeding door de gemeente) op basis van een PGB (persoonsgebonden budget). Je hebt dan een indicatie nodig vanuit de gemeente, die je kunt krijgen na een gesprek met een WMO consulent in jouw gemeente. Hier kan sprake van zijn als je verminderd zelfredzaam bent, bijvoorbeeld door een psychische aandoening, zoals autisme. Tijdens de gratis kennismaking kunnen we onderzoeken of dit in jouw geval van toepassing zou kunnen zijn. 

In gesprek met je werkgever

Wist je dat er voor 70% van alle coachtrajecten zakelijk vergoeding beschikbaar is? Zo regel je vergoeding via je werkgever:

Tips voor vergoeding

1: Goed om te weten: de inhoud van het coachtraject is altijd vertrouwelijk, ook als je werkgever betaalt zullen er geen inhoudelijke zaken besproken worden met jouw werkgever.

2: Werkgevers hebben baat bij effectieve en gemotiveerde medewerkers die goed in hun vel zitten. Jouw welbevinden is dus belangrijk voor je werkgever en een belangrijk argument om te investeren in coaching.

3: Formuleer je doelen op een manier dat je werkgever daar ook baat bij heeft. Het kan hierin verstandig zijn om te kijken naar de organisatiedoelen en te bedenken hoe de ontwikkeling die jij door wilt maken daaraan bijdraagt. Een voorbeeld: je voelt je vaak onzeker en je vindt het lastig anderen aan te spreken op bepaald gedrag. Dan kan een doel zijn dat je je meer wilt laten zien in de organisatie en effectiever met collega’s wilt communiceren.

4: Benadruk je motivatie. Dat kan je doen door te benoemen dat het volgen van een coachtraject je motivatie voor het werk zal vergroten. Bevlogen medewerkers zijn niet alleen zelf gelukkiger, ze laten een organisatie ook beter functioneren. Je kan je motivatie ook zichtbaar maken door voor te stellen de coachgesprekken in je eigen tijd te voeren. Zo investeren zowel je werkgever (door te financieren) als jijzelf (door er tijd en energie in te steken) in jouw ontwikkeling.

5: Vraag eens rond bij collega’s of zij al eens gebruik hebben gemaakt van het opleidings- en/of ontwikkelingsbudget. Je denkt wellicht dat je de enige bent met een dergelijke wens, maar vaak blijkt dat een groot deel van je collega’s al eens een coachtraject doorlopen heeft.

6. Heel veel mensen hebben het gevoel dat ze hun werkgever niet lastig willen vallen door te vragen naar vergoeding. Ze denken het zelfde als jij nu denkt, dat het een persoonlijk vraagstuk is en voor jou buiten je werk om gaat. Voor veel werkgevers is dit geen reden om niet te vergoeden. De kosten van het traject zijn voor je werkgever aftrekbaar en zijn voor werkgevers vaak beter betaalbaar. 

Snel starten met je coachtraject

Ik maak altijd een offerte op maat voor jou en je werkgever. Na akkoord op de offerte kan het coachtraject van start. Hoe sneller de offerte er ligt, hoe sneller je kunt starten. Dit gaat sneller als je je goed voorbereid. Lees hiervoor onderstaande tips:

1: Ga alvast met je werkgever in gesprek voor je kennismakingsgesprek. Op deze manier heb je direct helderheid over je te besteden budget en kan ik de offerte vrijwel direct opstellen.

2: Deze gegevens heb ik nodig om de offerte op te kunnen stellen. Het is handig als je deze alvast paraat hebt!

  • Algemene bedrijfsgegevens
  • Beschikbaar budget
  • Facturatiegegevens (bijv. vermelding kostenplaats)